Combo Hayate (xilanh)

Hotline: 1800 54 54 19
Email: suzuki@hungson.com.vn

Loading...

Combo Hayate (xilanh)

3.010.000 đ
SKU-3007117
Còn hàng

Bộ xy-lanh xe Suzuki Axelo chính hãng, bao gồm:

- Xy-lanh

- Piston

- Bộ Xecmang

- Supap hút

- Supap xả

- Bộ trục cam

- Bộ cò mổ

- Tay dên

STT

MÃ PHỤ TÙNG

TÊN PHỤ TÙNG

SỐ LƯỢNG

GIÁ BÁN

THÀNH TIỀN

1

11211-33G10-0F0

XYLANH

1

995,000

995,000

2

12111-46G11-0F0

PISTON

1

270,000

270,000

3

12140-33G10V000

BO XECMANG

1

65,000

65,000

4

12911-28G20-000

SUPAP HUT

1

125,000

125,000

5

12912-33G10-000

SUPAP XA

1

155,000

155,000

6

12710-13H00-000

BO TRUC CAM

1

1,060,000

1,060,000

7

12840-33G60V000

BO CO MO

2

80,000

160,000

8

12161-46G10V0B0

TAY DEN

1

180,000

180,000

TỔNG

9

 

3,010,000

 

 

                                                                     HOTLINE 1800545419

Tags

Sản phẩm liên quan